Pracownicy biblioteki

Dr Dobrosława Platt

Dyrektor. Wyznacza kierunki działalności i zadania, organizuje spotkania i wystawy

Grzegorz Pisarski

Wicedyrektor. Zbiory specjalne, wycena dubletów emigracyjnych.

Elżbieta Pagór

Wypożyczalnia. Porządkowanie druków zwartych.

Elżbieta Urban

Czytelnia. Katalogowanie druków ciągłych.

Justyna Węglarz

Kataloger

Daria Kuczyńska

Sekretariat. Centrala Bibliotek Ruchomych.

Wojciech Klas

Porządkowanie i weryfikacja druków.