Poland – First to Fight | Polska Pierwsza Walczy

Poland – First to Fight | Polska Pierwsza Walczy

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

80th anniversary of the outbreak of World War II


 


Otwarcie wystawy „Poland – First to Fight | Polska Pierwsza Walczy”

1 września 2019

 


Instytut Pamięci NarodowejWystawa zorganizowana przez Bibliotekę Polską POSK w Londynie oraz Instytut Pamięci Narodowej.

The exhibition was organized by the Polish Library POSK in London and the Institute of National Remembrance.

Wersja wirtualna wystawy została sfinansowana ze środków Ambasady RP w Londynie.

The virtual version of the exhibition was financed by the Embassy of the Republic of Poland in London.

Twitter: @PolishEmbassyUK    |   Facebook: @PolishEmbassyUK