Konferencja naukowa: Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990