1919 – Polska buduje państwo

1919 – Polska buduje państwo

1919 – Poland builds a state

LogoMKiDNDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Sportu Rzeczypospolitej Polskiej.
Funded by the Minister of Culture, National Heritage and the Minister of Sport of the Republic of Poland.
Otwarcie wystawy: 1919 – Polska buduje państwo


Instytut Polski w Londynie

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Polską POSK w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Londynie.

The exhibition was organized by the Polish Library POSK in London and the Polish Cultural Institute in London.