Rola Kościoła w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę