Spotkanie z Danusią Schejbal i Andrzejem Klimowskim