Spotkanie z dr Dorotą Sidorowicz-Mulak, wicedyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.